Giỏ hàng

Hạt đá/Dây đá

Các loại Hạt đá, dây đá, hạt ngọc trai để đính lên Ốp lưng, Kẹp tóc, bao da, Giày, Túi xách...

Set trang trí Nails 12 màu
12 phiên bản màu sắc
50,000₫
Khay tròn 12 ô trang trí Bông Hoa
1 phiên bản màu sắc
25,000₫
Khay tròn 12 ô trang trí #OM32
1 phiên bản màu sắc
25,000₫
Khay tròn 12 ô trang trí #11
1 phiên bản màu sắc
25,000₫
Khay tròn 12 ô trang trí #109
1 phiên bản màu sắc
39,000₫
Khay tròn 12 ô trang trí #23
2 phiên bản màu sắc
25,000₫
Khay tròn 12 ô trang trí #83
1 phiên bản màu sắc
35,000₫
Khay tròn 12 ô trang trí #35
1 phiên bản màu sắc
45,000₫
Khay tròn 12 ô trang trí #70
1 phiên bản màu sắc
25,000₫
Khay tròn 12 ô trang trí #79
1 phiên bản màu sắc
30,000₫
Khay tròn 12 ô trang trí #28
1 phiên bản màu sắc
20,000₫
Khay tròn 12 ô trang trí #38
1 phiên bản màu sắc
25,000₫
Khay tròn 12 ô trang trí #67
1 phiên bản màu sắc
30,000₫
Khay tròn 12 ô trang trí #105
1 phiên bản màu sắc
25,000₫
Khay tròn 12 ô trang trí #05
1 phiên bản màu sắc
30,000₫
Khay tròn 12 ô trang trí #56
1 phiên bản màu sắc
25,000₫
Khay tròn 12 ô trang trí #12
1 phiên bản màu sắc
25,000₫
Set 24 hũ kim tuyến Trang trí Nails
1 phiên bản màu sắc
80,000₫
Set 12 hũ kim tuyến Trang trí Nails
6 phiên bản màu sắc
45,000₫
Facebook Instagram Youtube Google+ Top